AWARDS

2010 HIA NSW Housing Awards

  • HIA Bathroom of the Year (finalist)
2009 HIA NSW Housing Awards

  • Large Bathroom over 5m2
  • HIA Bathroom of the Year (finalist)
2008 HIA Australian Housing Awards

  • HIA Australian Bathroom Project of the Year (finalist)
2007 HIA NSW Kitchen and Bathroom Awards

  • HIA Bathroom Project of the Year
  • Large Bathroom over 5m2

AWARD WINNING BATHROOMS & KITCHENS

hia
hia2
houzz